Aangesloten bewonerscommissies

In de afgelopen jaren hebben onderstaande bewonerscommissies zich aangesloten bij de huurdersvereniging Harlingen. Minimaal twee keer per jaar is er een overleg tussen de hvH en een afvaardiging van deze commissies. Daarnaast hebben deze commissies het recht om minimaal eenmaal per jaar overleg te hebben met in dit geval De Bouwvereniging. Daarbij hebben bijna commissies naast informatie- en overlegrecht ook gekwalificeerd adviesrecht zoals genoemd in de samenwerkingsovereenkomst die DBV afgesloten heeft met de hvH.

Bewonerscommissie Pr. Clausstraat
Mevrouw Sj. Lamsma
Pr. Clausstraat 50
8862 MC Harlingen
Telefoonnummer 0517-418220

Bewonerscommissie Welgelegen
De heer N. Roos
Welgelegen 54
8861 XR Harlingen
Telefoonnummer 0517-420089

Bewonerscommissie Casa Cara
Mevrouw J. Poelsma
Midlumerlaan 2-26
8861 JK Harlingen
Telefoonnummer 0517-415096

Bewonerscommissie C.P.M. Rommestraat
De heer H. Vlig
C.P.M. Rommestraat 56
8862 MZ Harlingen
Telefoonnummer 0517-430309

Bewonerscommissie Hofstraat/Rozengracht
In oprichting

Bewonerscommissie Rode Dorp
Mevrouw M. Zandleven-Pier
Jac. Backerstraat 14
8861 HV Harlingen
Telefoonnummer 0517-419754

Bewonerscommissie Hubertus/Woonzorg Ned.
In oprichting

Bewonerscommisie Mensonides
In oprichting

Bewonerscommissie Plan Zuid – BMW straten

Mevrouw S. Quinn
Wilhelminastraat 10
Telefoonnummer 06-20261753

Bewonerscommissie Nieuwbouw Plan Zuid

De heer  W.H.J. Velthuis
Kon. Wilhelminastraat 142
8862 MH Harlingen
Telefoonnummer 0517-412703

Bewonerscommissie De Helling

De heer K.R. Visser
Werfpad 12
8861 ZB Harlingen
Telefoonnummer 0517-413740

Bewonerscommissie Achter de Schouwburg

De heer Jan Zandleven
info@achterdeschouwburg.nl
Telefoonnummer 0517-417498