Toekomstig Almenum

Er komt een nieuw wooncentrum Almenum op dezelfde plaats waar het huidige Almenum nu staat.

Hoe het er precies uit komt te zien is nog niet zeker, maar aan de hand van de brochure, de film en de luisterversie krijgt u een eerste indruk hoe het nieuwe wooncentrum er over een paar jaren eruit kan komen te zien.

Inmiddels zijn alle betrokken partijen hierover ingelicht.

https://www.debouwvereniging.nl/ik-zoek/toekomst-almenum