Prestatieafspraken 2020 ondertekend

Op 4 december jl. zijn in het kantoor van de huurdersvereniging Harlingen de Prestatieafspraken 2020 ondertekend door Petra van der Wier (directeur-bestuurder van De Bouwvereniging, Hein Kuiken (wethouder Volkshuisvesting gemeente Harlingen en Laurens Posthumus, voorzitter huurdersvereniging Harlingen.

In de nieuwe Prestatieafspraken is de focus gericht op de betaalbaarheid in de vorm van inflatievolgend huurbeleid, voldoende woningaanbod voor iedere doelgroep, dus ook voor de jongeren, duurzaamheid en leefbaarheid in de vorm van een goede leefomgeving.