Prestatieafspraken 2018 ondertekend

Na vier keer vergaderd te hebben met zowel De Bouwvereniging als de Gemeente was het dan zover dat de Prestatieafspraken 2018 klaar waren voor ondertekening.

Maar ook in 2016 en 2017 zijn er tussen alledrie de partijen Prestatiefspraken gemaakt als vervolg op het in 2015 ondertekende Woonakkoord, waarin zowel het jaarlijks Bod als de Prestatieafspraken zijn opgenomen.

Woensdag 13 december zijn de Prestatieafspraken 2018 ondertekend door Petra van der Wier, directeur-bestuurder van┬áDe Bouwvereniging, Maria le Roy, wethouder Volkshuisvesting en Laurens Posthumus, voorzitter van de Huurdersvereniging, tijdens een informele zitting in het “kantoor” van de Huurdersvereniging aan de Harnzerhof. (zie foto)

V.l.n.r.: Maria le Roy, Laurens Posthumus en Petra van der Wier (foto Ubbo Posthuma)

 

Vooral in het begin liepen de onderhandelingen tussen alledrie partijen wat stroef en waren er tussen De Bouwvereniging en de Gemeente best wel verschillen van inzicht over bepaalde onderwerpen.

Maar al gaande de onderhandelingen kwamen voornoemde partijen dichter bij elkaar en kon ook de Huurdersvereniging haar ei kwijt over met name de belangen van de huurders en de hoogte van de huren.

Die inbreng heeft ertoe geleid dat in de nieuwe Prestatieafspraken de Huurdersvereniging bijna overal bij betrokken gaat worden op het gebied van de ophanden zijnde renovaties, sloop en nieuwbouwplannen in het komende jaar.

Om met de nieuwbouwplannen te beginnen is daar eerst de sloop en nieuwbouw op Kluerd/Ropens en directe omgeving. Als iedereen meewerkt is de sloop van beide straten nog voor de jaarwisseling een feit en kan in 2018 begonnen worden met de nieuwbouw.

Maar ook in Plan Zuid hoopt De Bouwvereniging begin volgend jaar los te kunnen met de verdere ontwikkeling van het voormalige AZC-terrein en de inmiddels gesloopte Bernhardstraat. Tegen deze plannen is bezwaar aangetekend door de heer Klaver, die zich nog steeds beroept op een eerder gedane uitspraak door de Gemeente. In januari 2018 doet de Raad van State hier uitspraak over. En mocht die positief zijn voor dBv dan kan men gaan bouwen.

Wat betreft de nieuwbouw op het Dukdalf-terrein, ook daar zijn vorderingen te melden. Zowel Gemeente als dBv zijn nader tot elkaar gekomen en ook de Welstandscommissie is positiever dan voorheen. Het wachten is nu nog op het echte groene licht en daarna kan de bouw ook daar los.

De Huurdersvereniging blijft natuurlijk de betaalbaarheid van de woningen nauwlettend in het oog houden. Daarnaast wordt er binnen kort een rondgang gemaakt door de binnenstad om te kijken waar de plaatsing van zonnepanelen wel plaats kan vinden. Bij de inventarisatie zijn ook De Bouwvereniging en de Gemeente aanwezig. De plaatsing van zonnepanelen had eigenlijk in het najaar al plaats moeten vinden, maar de Welstandsnota van de Gemeente kwam met een ander verhaal omdat alle bebouwing binnen de Singels tot het zogenaamde beschermd stadsgezicht behoort. Toegegeven, de binnenstad van Harlingen kent vele monumentale huizen, maar in het gebied daar omheen is daar weinig meer van terug te vinden en is er sprake van jaren 70 en 80 bouw.

Nieuw is het Leefbaarheidsfonds waar een straat, buurt of wijk geld uit kan krijgen voor verfraaiing van hun buurt voor een zo groot mogelijke doelgroep. Niet dat er bijvoorbeeld een hele speeltuin mee kan worden betaald, maar wel een klein deel. Op de onlangs door de Huurdersvereniging uitgeschreven bewonerscommissiesvergadering is dit onderwerp uitgebreid aan de orde geweest en zijn de aanwezigen bijgepraat door Petra van der Wier van De Bouwvereniging. In het komende jaar gaat de Huurdersvereniging dit nog breder onder de aandacht brengen.

Ook nieuw is het begrip energiecoach. In veel gemeenten zijn ze al actief en het is ook de bedoeling dat deze mensen ook in onze gemeente aan de slag gaan. Taak van een energiecoach is de mensen bewuster te maken hoe om te gaan met energie, temeer daar de tarieven daarvan volgend jaar omhoog gaan. Energiecoach wordt je niet zomaar. Daar is eerst een korte cursus voor nodig. Leg je die met goed gevolg af, dan krijg je een certificaat en ben je bevoegd het werk te doen dat je wordt opgedragen om mensen bewuster te maken hoe om te gaan met energie. Ook daar gaat de Huurdersvereniging komend jaar mee aan de slag.

Tot zover deze korte impressie van wat er bereikt is in de onderhandelingen. Volgend voorjaar volgt dan de eerste evaluatie en in het najaar start men dan weer met de volgende onderhandelingen voor het 2019.

Wilt u nadere informatie? Schroom niet en neem contact met ons op. Dat kan zowel telefonisch of via de mail.