Contact

Huurdersraad Harlingen

Kantooradres:

Harnzerhof 1, 8861 DR Harlingen

Telefoon: 592304 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur) b.g.g. 415120 of 06-48530164 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur)

Het kantoor is geen bezoekadres. Dit kan alleen op afspraak

E-mailadres:

hvh@huurdersverenigingharlingen.nl

Bankrekening:

NL15RABO0325559236 t.n.v. penningmeester huurdersvereniging Harlingen

Bestuur:

Laurens Posthumus – voorzitter, telefoon 415120 of 06-48530164

Rop Pronk – wnd. secretaris, telefoon 592304

Simone Teuben – penningmeester, telefoon 06-53735211

E-mailadres:

hvh@huurdersverenigingharlingen.nl

Bewonerscommissies:

Robert de Boer telefoon 06-18879575

E-mailadres:

bewonerscommissiesharlingen@gmail.com

Overige leden huurdersraad:

Richtje Brandsma, telefoon 06-15416474

Robert de Boer, telefoon 06-18879575

Hulpdienst:

Telefoon: 415120 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur) b.g.g. 06-48530164

E-mailadres:

hvh@huurdersverenigingharlingen.nl

Geef een reactie