Category Archives: Nieuws

Ondertekening prestatieafspraken

De prestatieafspraken 2021 zijn vrijdag 11 december jl. ondertekend door gemeente Harlingen, de Bouwvereniging en de Huurdersvereniging. De belangrijkste afspraken zijn dat er blijvende aandacht is voor woonwensen van de jongere woningzoekende tot 30 jaar, duurzaamheid, betaalbaarheid en beschikbaarheid. Er is bovendien specifieke aandacht voor een gezonde en

Read more

Geen jaarvergadering hvH

De geplande jaarvergadering van de huurdersvereniging Harlingen die voor 11 mei a.s. gehouden zou worden in het mfc Het Vierkant gaat niet door in verband met de door de regering genomen maatregelen in verband met het Corona-virus. Ook de daarbij behorende Nieuwsbrief zal voorlopig niet verschijnen en wordt

Read more
1 2 3 11