7 mei a.s. jaarvergadering hvH

Beste huurders,

 

Voorafgaand aan de Nieuwsbrief delen wij u mede dat op

maandag 7 mei a.s.

onze jaarvergadering is.

Aanvang 19.30 uur in MFC Het Vierkant.

Voor de pauze bestaat de agenda uit het zakelijke gedeelte te weten:

 

Opening en welkom leden en gasten

Mededelingen door het bestuut

Verslag van de secretaris over de periode januari tot en met december 2017*

Verslag van de penningmeester over dezelfde periode.

Het overzicht wordt op de vergadering uitgedeeld en eerst toegelicht.

Hierna kunnen vragen gesteld worden.

Verslag van de kascommissie en benoeming nieuw lid kascommissie

Jaarplan 2018/2019

Rondvraag

P A U Z E

Na de pauze willen wij graag met de aanwezige leden van gedachten wisselen hoe groot hun betrokkenheid is als huurder in onze gemeente

Sluiting

Na afloop is er gelegenheid onder het genot van een drankje en een hapje na te praten

De met een * aangeduide agendapunten zijn integraal opgenomen in onze nieuwsbrief