Geen jaarvergadering hvH

Inmiddels is onze nieuwsbrief verschenen met daarin het jaarverslag over de jaren 2019/2020 en de aankondiging dat wij op 22 november a.s. onze jaarvergadering zouden houden in het mfc Het Vierkant.

Wij als bestuur waren er helemaal klaar voor. Een goed gevulde nieuwsbrief en voor na de pauze een actueel onderwerp over het Langer thuiswonen.

Zaken waarover wij u als lid graag wilden informeren.

Helaas, al onze goede bedoelingen werden op 12 november jl. door onze regering onmogelijk gemaakt door de aanscherping van de corona-maatregelen met als gevolg: GEEN JAARVERGADERING.

Wederom teleurstellend, want het is nu al voor het tweede achtereenvolgende jaar dat dit niet mogelijk is.

Onze hoop is nu gevestigd op volgend jaar mei onder het mom van drie keer is scheepsrecht.

Met vriendelijke groet en blijf gezond namens het bestuur van de huurdersvereniging Harlingen,

Laurens Posthumus, voorzitter