Monthly Archives: december 2020

Ondertekening prestatieafspraken

De prestatieafspraken 2021 zijn vrijdag 11 december jl. ondertekend door gemeente Harlingen, de Bouwvereniging en de Huurdersvereniging. De belangrijkste afspraken zijn dat er blijvende aandacht is voor woonwensen van de jongere woningzoekende tot 30 jaar, duurzaamheid, betaalbaarheid en beschikbaarheid. Er is bovendien specifieke aandacht voor een gezonde en

Read more