Geen jaarvergadering hvH

De geplande jaarvergadering van de huurdersvereniging Harlingen die voor 11 mei a.s. gehouden zou worden in het mfc Het Vierkant gaat niet door in verband met de door de regering genomen maatregelen in verband met het Corona-virus.

Ook de daarbij behorende Nieuwsbrief zal voorlopig niet verschijnen en wordt er door het bestuur en de HR-leden tot 1 juni niet vergaderd.

Voorlopig gaat het bestuur ervan uit dat in de maand september vergaderen weer mogelijk zal zijn en de jaarvergadering dan alsnog kan plaatsvinden. Dan verschijnt ook de nieuwsbrief.


Via de telefoon of de mail is en blijft het bestuur wel bereikbaar voor haar leden.

Nadere berichtgeving hierover via deze site of de plaatselijke media

Het bestuur van de hvH