Monthly Archives: maart 2020

Geen jaarvergadering hvH

De geplande jaarvergadering van de huurdersvereniging Harlingen die voor 11 mei a.s. gehouden zou worden in het mfc Het Vierkant gaat niet door in verband met de door de regering genomen maatregelen in verband met het Corona-virus. Ook de daarbij behorende Nieuwsbrief zal voorlopig niet verschijnen en wordt

Read more