Prestatieafspraken 2020 officieel getekend

Op woensdag 4 december werd in het kantoor van de Huurdersvereniging Harlingen onder de Prestatieafspraken 2020 de nog ontbrekende handtekening gezet door directeur-bestuurder Petra van der Wier, wethouder Volkshuisvesting van de gemeente Harlingen, Hein Kuiken en voorzitter huurdersvereniging Harlingen, Laurens Posthumus.

In de nieuwe prestatieafspraken is de focus gericht op de betaalbaarheid, de inflatievolgende huurverhoging, voldoende woningen voor iedere doelgroep, de jongerenhuisvesting, de duurzaamheid en niet te vergeten de leefbaarheid en leefomgeving.