“FFbuurte” met dBv

Op 2, 3 en 9 september organiseert De Bouwvereniging een drietal wijkschouwen, waarbij u als huurder van harte welkom bent om niet alleen mee te lopen, maar vooral om ook mee te praten van wat u van uw woning en directe woonomgeving vindt, wat u mist of wat er zou moeten komen of veranderen. Daarbij is het de bedoeling om ook met elkaar in gesprek te gaan en zodoende een beeld te schetsen wat er leeft en hoe het beter kan.

In het kader van het Nieuwe Ondernemingsplan organiseert de Bouwvereniging in de komende twee weken een drietal wijkschouwen, waarin de huurder centraal staat. De eerste twee bijeenkomsten zijn maandag en dinsdag a.s. Een week later volgt de derde. Mocht het een succes worden dan zullen op termijn meerdere van deze wijkschouwen worden gehouden.

Op 2 en 3 september is de start om 15.00 vanaf de hoek Joost van den Vondelstraat/Nolenstraat. Per keer zijn een aantal medewerkers van de Bouwvereniging aanwezig. Het zou mooi zijn dat u zich als huurder daarbij aansluit om vooral mee te praten en uw ideeen en wensen kenbaar te maken. Maar het kan ook zijn dat wij bij u aanbellen en vragen om met ons in gesprek te gaan met als het lukt ook onderweg nog een drankje.

Op 9 september is het woord aan de huurders in de wijk Almenum. Ook nu is de start om 15.00 uur en wel vanaf de Grote of Nederlands Hervormde Kerk, beter bekend als de Dom van Almenum.

We weten dat dit nieuwe initiatief kort om de hoek is. Via Facebook, Harlingen Boeit en de Harlinger Courant hebben wij dit inmiddels kenbaar gemaakt.

Natuurlijk zijn wij als huurdersvereniging Harlingen ook aanwezig om niet alleen mee te lopen, maar ook aan te horen wat er onder de huurders leeft.

De uitkomsten van deze wijkschouwen gaan we dan op 24 of 26 september met elkaar bespreken tijdens een nog nader te organiseren wijkbijeenkomst.