Geslaagde jaarvergadering

Het is elk jaar weer een verrassing hoe groot de opkomst van onze leden zal zijn op de jaarvergadering. Dus dit jaar op 6 mei jl. was het weer zover en waren we als bestuur benieuwd of er nu wel meer leden zouden komen.

De smoes van dat heb ik niet geweten ging deze keer niet op, want zowel in de in april verschenen Nieuwsbrief en in de Harlinger Courant is uitgebreid aandacht besteed aan deze vergadering. Daarnaast was er na de pauze een interessante toelichting met beelden op alle nieuwbouwprojecten in onze gemeente door Jan Boelens, projectleider bij De Bouwvereniging. Reden genoeg om dus juist dit jaar wel naar de vergadering te komen.

Was de opkomst vorig jaar marginaal, deze keer kon voorzitter Laurens Posthumus, meer dan twintig leden verwelkomen. En dat was met een blik naar het verleden lange tijd niet meer gebeurd.

Voor de pauze werd het zakelijke gedeelte afgehandeld, met o.a. het jaarverslag van de secretaris en het jaarverslag van de penningmeester. Het jaarverslag stond al in de Nieuwsbrief en leverde dan ook amper een vraag op. De jaarrekening en de begroting werden op de vergadering uitgedeeld en na een leespauze door de penningmeester toegelicht. De vragen die er waren werden voldoende beantwoord en konden beide jaarstukken worden goedgekeurd, nadat de kascommissie, bestaande uit Vera van der Boom en de Liselot de Maat de penningmeester decharge hadden verleend voor het op de juiste wijze bijhouden van de stukken. Er kwam ook een nieuwe kascommissie, die bestaat uit Truus Stienstra en wim Velthuis.

Ook kon de vergadering zich vinden in de benoeming van Robert de Boer en Rop Pronk als lid van de Huurdersraad, die nu in totaal uit zeven leden bestaat, inclusief het dagelijks bestuur.

In september wil de hvH weer beginnen met een tweemaandelijks spreekuur in de Harnzerhof en wel op de dinsdagmiddag van twee tot vier uur. Leden, die advies willen of vragen hebben zijn dan van harte welkom. In het verleden is er ook al een spreekuur geweest, maar dat wegens te weinig belangstelling weer afgeschaft. Ook nu gaat het om een proef die tot en met half december zal duren. Daarna wordt bekeken of er in het nieuwe jaar een vervolg komt.

Bij monde van Mirjam Aartsma werd het nog even kort verslag gedaan van de onlangs gehouden bewonerscommissieavond. Het is de bedoeling om alle aangesloten commissies meer actief te krijgen voor dit toch wel belangrijke werk. Daarnaast wordt gewerkt aan de uitbreiding van nog meer commissies in onze gemeente.

Na de pauze nam Jan Boelens de aanwezigen mee langs alle nieuwbouwprojecten in onze gemeente, waar op dit moment aan gebouwd wordt, maar ook langs de ophanden zijnde projecten in de komende jaren. Een interessante lezing met niet alleen mooie plaatjes, maar ook wat er allemaal voor komt kijken eer er gebouwd kan worden.

Terugkijken kan worden vastgesteld dat deze jaarvergadering succesvol verlopen is en een goede opmaat moet zijn om volgend jaar nog meer leden te kunnen begroeten.