Monthly Archives: april 2019

Agenda jaarvergadering hvH

Hierbij nodigen wij als bestuur de leden van de huurdersvereniging uit voor het bijwonen van de algemene jaarvergadering op maandag 6 mei a.s. De vergadering wordt gehouden in het Vierkant in Harlingen. Aanvang 19.30 uur. A G E N D A 1. Opening en verwelkoming aanwezigen 2. Mededelingen

Read more