Nieuw woonruimte bemiddelingssysteem bij dBv

In de laatste maanden is er hard aan gewerkt om het nieuwe woonruimtebemiddelingssysteem online te krijgen op de site van De Bouwvereniging.

Daarmee komt de veertiendaagse vermelding in de Extra van wat er te huur is bij De Bouwvereniging te vervallen.

Het is de  bedoeling dat de nieuwe site op 12 december a.s. operationeel is

Woningzoekenden hebben straks de mogelijkheid om zelf de regie in handen te nemen. Nadat ze hun inschrijving via de nieuwe site hebben geactiveerd kunnen zij zelf hun gegevens invullen en ook aanpassen wanneer zij dat willen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld een zoekopdracht instellen en als er een passende woning beschikbaar is, geeft het systeem een seintje.
Ook is op de nieuwe site te zien hoeveel belangstelling er voor een woning is en wie de woning toegewezen krijgt. Niet op naam natuurlijk, maar wel op basis van de inschrijftijd. Daardoor is het voor woningzoekenden nu beter in te schatten hoe hun kansen op een bepaalde woning zijn.
In de tweede week van december krijgen woningzoekenden een mail of een brief om hun inschrijving via de site te activeren. In het eerste bericht krijgt men een gebruikersnaam en zit er een brochure bij. Daarin wordt alles over het waarom en de werkwijze van de nieuwe site uitgelegd. Een paar dagen later volgt een tweede brief met een voorlopig wachtwoord.
Nadat u de site geactiveerd hebt wordt u gevraagd uw gegevens te controleren en zo nodig aan te passen. Op die wijze beschikt De Bouwvereniging over de juiste gegevens van de woningzoekende
Nieuw is dat woningzoekenden voor de eerste keer een bedrag van 15 euro gaan betalen. De jaarlijkse verlenging kost daarna 10 euro. Daarmee komt de 25 euro administratiekosten bij toewijzing te vervallen.
Bestaande woningzoekenden worden gratis overgeschreven met behoud van hun opgebouwde wachttijd en is het eerste inschrijvingsjaar gratis. Daarna betalen ook zij jaarlijks 10 euro  tot het moment dat zij zich uitschrijven.
Voor degene die geen computer hebben of er moeilijk mee om kunnen gaan kunnen voortaan terecht op het kantoor van De Bouwvereniging. Daar staat in de hal een aparte computer die gebruiksklaar is om op zoek te gaan in het woningaanbod. Dat kan vanaf 12 december op maandag tot en met vrijdag.
Mocht u geen bericht krijgen en u bent wel woningzoekende, neem na voornoemde datum dan contact op met De Bouwvereniging of via klantadviseurs@debouwvereniging.nl
Maar ook de huurdersvereniging is uiteraard bereid op vragen van u een antwoord te geven.