Verslag Bewonerscommissieavond

Afgelopen maandagavond heeft de Huurdersvereniging weer een avond belegd voor de aangesloten bewonerscommissies. Ondanks het slechte weer en de als gevolg van de afrondende werkzaamheden aan de vernieuwde N31 waren bijna alle bewonerscommissies aanwezig in het Vierkant met een vertegenwoordiging.

Hoofdmoot van de avond was een nadere uitleg door Petra van der Wier, directeur-bestuurder van De Bouwvereniging. In het kort vertelde ze daarbij hoe het Betere Buurtfonds ontstaan is en wat de bedoeling daarvan is om met name de leefbaarheid in de straten en wijken waar de corporatie actief te verbeteren.

Het initiatief daartoe moet echter van de huurders komen door middel van een gezamenlijke aanvraag voor het verkrijgen van een financiele bijdrage voor de realisering van…..

En over dat laatste mogen de huurders zelf nadenken. Het moet echter wel een gezamenlijk initiatief zijn. Op de site van de Bouwvereniging is na te lezen waaraan u moet voldoen en het invulformulier om voor een bijdrage in aanmerking te komen.

Voor nadere informatie kunt u te allen tijde bij ons terecht. Hetzij telefonisch of via de mail hvh@huurdersverenigingharlingen.nl

De avond werd besloten met een rondvraag, waarbij nog een paar buurtgerichte probleempjes aan de orde kwamen.