17 juni: opening Harnzerhof 1

Zoals bekend is op 1 februari jl. het kantoor van de huurdersvereniging Harlingen verhuisd van de Kerkpoortstraat 4 naar de Harnzerhof 1 in Harlingen.

Voornaamste reden van de verhuizing was het feit dat het adres in de Kerkpoortstraat een kleine woning is, die weer verhuurd kon worden aan een belanghebbende.

Nu wilde het toeval dat door verhuizing van kadowinkel Te Plak naar de overzijde van de Harnzerhof, de kleine winkel vrijkwam voor een geinteresseerde. En dat was de huurdersvereniging.

Begin dit jaar is het nieuwe onderkomen vakkundig opgeknapt en kon de huurdersvereniging haar intrek nemen.

Het enige wat nog ontbrak was de officiele ingebruikneming.

Op zaterdagmiddag 17 juni a.s. wordt het nieuwe onderkomen van de huurdersvereniging Harlingen officieel in gebruik genomen door Petra van der Wier, directeur/bestuurder van De Bouwvereniging.

Om 14.00 uur zal zij de deur openen en daarna de sleutel overhandigen aan de huidige voorzitter van de vereniging, Laurens Posthumus.

In eerste instantie zal het nieuwe onderkomen worden gebruikt voor het houden van de reguliere vergaderingen van de huurdersraad en bijeenkomsten met afgevaardigden van de Gemeente, De Bouwvereniging, Bewonerscommissies en andere gesprekpartners.

Uiteraard zijn ook huurders welkom, wanneer zij informatie willen, iets willen vragen of een klacht hebben. Maar dat kan alleen na het maken van een telefonische afspraak. Daarvoor kunt u contact opnemen met Laurens Posthumus, telefoon 415120/06-48530164 of met Dick van Zanten, telefoon 06-40856508.