De hvH is verhuisd

Met ingang van 1 februari jl. is het kantoor van de huurdersvereniging Harlingen verhuisd van de Kerkpoortstraat 4 naar De Harnzerhof 1.

Als gevolg van de verhuizing van cadeuawinkel Te Plak naar de overkant in de Harnzerhof kwam het rechterdeel vrij en dat was voor de hvH reden om hier naar toe te gaan.

Immers het onderkokmen in de Kerkpoortstraat was een kleine woning en die is nu weer beschikbaar om te worden verhuurd.

In het nieuwe onderkomen worden de reguliere bestuursvergaderingen gehouden, maar is er ook plaats om met andere direct belanghebbenden in klein verband met elkaar te vergaderen.

Een vast spreekuur zit er nog niet in omdat de belangstelling daarvoor minimaal is. Voorlopig kan dat dus wel, maar alleen op afspraak. Dat kan telefonisch op 06-40856508 of 415120 of via hvh@huurdersverenigingharlingen.nl