Bewonerscommissievergadering geslaagd

Ze waren er niet allemaal op 20 februari jl., maar toch kon voorzitter Laurens Posthumus een zevental bewonerscommissies verwelkomen op dit tweede overleg in het Vierkant te Harlingen.

Was de eerste avond op 25 oktober 2016, een eerste kennismaking en een eerste inventarisatie van wat er precies speelt bij de bewonerscommissies, deze tweede avond stond in het teken van de Prestatieafspraken 2017.

Na het voorstellingsrondje en de laatste stand van zaken waren er een paar mededelingen aangaande de Nieuwsbrief, de jaarvergadering op 24 april en het plaatsen van zonnepanelen door de firma Mensonides. Deze laatste was als beste uit de bus gekomen na een zorgvuldige selectie uit een viertal bedrijven. Verwacht wordt dat in maart er een of meerdere voorlichtingsavonden komen over dit wel zeer unieke project dat De Bouwvereniging haar huurders zonder extra huurverhoging aanbiedt.

Aan de hand van sheets vertelde adviseur Peter Bothof het nodige over de Prestatieafspraken 2017 tussen de Gemeente, De Bouwvereniging en de Huurdersvereniging. Betaalbaarheid van de huurwoning, het passend toewijzen van de juiste woning, het optrekken van het energielabel naar B, het aanbrengen van zonnepanelen en het in fases aanbrengen van voorzieningen voor senioren waardoor zij er langer kunnen blijven wonen zijn wel de hoofdpunten. Daarnaast blijft de jaarlijkse huurverhoging inflatievolgend.

In het najaar wordt er weer een dergelijke avond belegd, waarbij alle bewonerscommissies – ook degene die nu niet aanwezig waren – het recht hebben voor 1 september hun onderwerpen aan te dragen. Daarbij gaat de hvH ervan uit dat in het najaar zoveel mogelijk commissies dan aanwezig kunnen zijn.