Prestatieafspraken 2017 ondertekend

Op 9 december jl.  om half twee zijn de Prestatieafspraken voor 2017 ondertekend door wethouder Maria Le Roy (gemeente Harlingen), directeur-bestuurder Petra van der Wier (De Bouwvereniging) en Simone Teuben, vice-voorzitter van de huurdersvereniging Harlingen.

De ondertekening vond plaats in het kantoor van de Huurdersvereniging aan de Kerkpoortstraat.

In deze Prestatieafspraken zijn door de drie bovengenoemde partijen afspraken vastgelegd van wat er in 2017 gaat gebeuren op het gebied van onderhoud, renovatie, sloop en nieuwbouw.

Zo zullen in 2017 ruim 2100 woningen van De Bouwvereniging worden voorzien van zonnepanelen.Ook zal er een begin worden gemaakt met het aanpassen van een aantal woningen waardoor mensen langer thuis kunnen blijven wonen.