De Bouwvereniging voorziet huurwoningen van zonnepanelen

 De Bouwvereniging plaatst in 2017 op circa 2100 woningen en/of appartementen zonnepanelen. Dit hebben de corporatie, huurdersvereniging Harlingen en de gemeente Harlingen afgesproken in de gezamenlijke prestatieafspraken die ze op 9 december jl. hebben ondertekend.

De drie partijen stellen in de prestatieafspraken de huurder centraal. Betaalbaarheid van het wonen was een speerpunt in de overleggen die hebben geleid tot deze prestatieafspraken.

Geen extra huurverhoging

Het plaatsen van zonnepanelen en het uitvoeren van andere energiemaatregelen gebeurt zonder huurverhoging. Hierdoor verminderen de woonlasten van de bewoner. Daarnaast is afgesproken dat de huren de komende jaren gematigd worden.

In de prestatieafspraken besteden we ook aandacht aan leefbaarheid. Zo komt er een pilot-project om gezamenlijk de achterpadenproblematiek aan te pakken. Er is budget gereserveerd om huurders te faciliteren bij projecten ter verbetering van leefbaarheid in wijken en buurten.

 Langer thuiswonen

De Bouwvereniging investeert de komende jaren volop in bestaande woningen en in nieuwbouw. Zo worden 750 woningen met een pakket maatregelen geschikt gemaakt om “langer thuis te wonen”. De resultaten van het woonwensenonderzoek onder 55-plussers dat de gemeente Harlingen nu uitvoert, zijn hierbij van belang. Waar is behoefte aan om langer thuis te kunnen wonen? Ook verkennen partijen gezamenlijk de mogelijkheden voor nieuwe woonconcepten of semi-permanent bouwen. Hiermee zorgen we ervoor dat er ook in de toekomst passende, betaalbare huurwoningen zijn voor mensen met een minimaal inkomen.