Wat is en doet de huurdersvereniging

Sinds 1968 is er in de gemeente Harlngen een huurdersvereniging actief onder de naam huurdersvereniging Harlingen. Het is een belangenvereniging voor alle huurders van woningen. Daarbij maakt het niet uit of u nu huurt van een sociale, zakelijke of particuliere verhuurder. Met de komst van de nieuwe Woonwet hebben huurders meer rechten gekregen dan voorheen het geval was.

Samenstelling huurdersvereniging

Medio mei 2015 kent de huurdersvereniging een Huurdersraad, die momenteel bestaat uit een vijftal personen. Drie daarvan vormen het bestuur, de overigen zijn leden.  Daarnaast heeft de huurdersvereniging ook nog een hulpdienst die bemiddelt bij klachten tussen u en uw verhuurder. Nadere informatie hierover kunt u lezen onder het kopje Hulpdienst.

Waar zetten wij ons voor in?

– Betaalbaar houden van de huren
– Voldoende woningen voor elke doelgroep
– Goed onderhoud aan de woningen
– Ouderen/gehandicapten (noodzakelijke aanpassingen in woning);
 – Bemiddeling in geval van problemen met uw verhuurder en/of gemeente.

Wat doen wij nog meer?

Eens per zes weken houden wij onze bestuursvergaderingen. Daarnaast hebben wij regelmatig overleg met de gemeente en onze grootste sociale verhuurder, De Bouwvereniging. Met deze laatste hebben wij sinds 1999 een samnewerkingsovereenkomst. Hierin zijn afspreken vastgelegd over overleg, gekwalificeerd adviesrecht en instemmingsrecht. We beleggen jaarliijks een of meer vergaderingen voor onze leden. Een daarvan is de jaarvergadering. En we hebben tweemaal per jaar overleg met afgevaardigden van bewonerscommissies.

 

Geef een reactie