Contact

 

Huurdersraad Harlingen

Kantooradres:

Harnzerhof 1, 8861 DR Harlingen

Telefoon: 06-40856508 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur)

b.g.g. 415120 of 06-53735211 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur)

E-mailadres:

hvh@huurdersverenigingharlingen.nl

Bankrekening:

NL15RABO0325559236 t.n.v. penningmeester huurdersvereniging Harlingen

 

Bestuur:

Laurens Posthumus – voorzitter, telefoon 415120 of 06-48530164

Dick van Zanten – secretaris, telefoon 06-40856508

Simone Teuben – penningmeester, telefoon 06-53735211

E-mailadres:

hvh@huurdersverenigingharlingen.nl

Bewonerscommissies:

Mirjam Aartsma – coordinator, telefoon 06-22138589

E-mailadres:

aartsmamirjam@gmail.com

Overige leden huurdersraad:

Richtje Brandsma

Robert de Boer

Rop Pronk

 

Hulpdienst:

Telefoon: 06-40856508 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur)

b.g.g. 06-53735211

E-mailadres:

hulpdienst@huurdersverenigingharlingen.nl

 

 

 

 

 

Geef een reactie