Contact

 

Kantooradres

Kerkpoortstraat 4, 8861 EM Harlingen

E-mailadres (algemeen)

hvh@huurdersverenigingharlingen.nl

Telefoon: maandag t/m vrijdag 09.00 -17.00

Algemeen/secretaris: 06-40856508

Voorzitter: 06-15548801

B.g.g. 06-53735211 (penningmeester)

 

Bestuur: bestuur@huurdersverenigingharlingen.nl

Sylvia Pouw (voorzitter)

Dick van Zanten (secretaris)

Simone Teuben (penningmeester)

BANKREKENING:
 
NL15 RABO 0325559236 


TEN NAME VAN:
 
penningmeester 
Huurdersvereniging 
Harlingen

 

Hulpdienst: hulpdienst@huurdersverenigingharlingen.nl

Telefoon: maandag t/m vrijdag 09.00 -17.00

06-31258457 

B.g.g. 06-40856508 (alg./secr.)

 

Overige leden Huurdersraad

Laurens Posthumus (PR, nieuwsbrief, website)

Mirjam Aartsma (algemeen lid)

Geef een reactie